ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

24- 26.04.2023 г. В гр. Бургас се проведе XV-тата национална научнопрактическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“. Нейни организатори са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Бургас.

Форумът има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традициите, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Екип от ДГ 20 „ Весели очички„ взе участие с доклад на тема “Положителното въздействие и ролята на педагога при деца в ранна възраст, обхванати от образователната система“.