ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Четвърта "А"

Величка Василева -  учител

Дафинка Демирева - учител

Даниела Димова - помощник-възпитател

 

"Да имаш дете означава да можеш да пуснеш сърцето си да се разхожда!"