ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Първа "А"

Румяна Делигеоргиева - старши учител

Марияна Динкова - учител

Янка Николова - помощник-възпитател

 

"Всичко, което трябва да зная, за да се науча как да живея,

какво да правя, как да се държа, ще науча в детската градина!"

                                                                    Робърт Фулам