ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Втора "А"

Румяна Делигеоргиева - старши учител

Марияна Динкова - учител

Янка Николова - помощник-възпитател

 

"Възрастните никога не разбират нищо сами

и е уморително за децата винаги и завинаги

да им обясняват нещата!"