ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Втора "А"

Станимира Канева - старши учител

Катя Ангелова - учител

Ванюша Пандурска - помощник-възпитател

 

"Възрастните никога не разбират нищо сами

и е уморително за децата винаги и завинаги

да им обясняват нещата!"