ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Втора "Б"

Гергана Атанасова - старши учител

Петя Петрова - учител

Магдалена Георгиева - помощник-възпитател

 

"Доброто възпитание на децата

е най-доброто наследство на народа ни!"