ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Ясла "А"

м.с.Донка Колева

м.с.Невена Делиева

Йорданка Несторова - помощник-възпитател

Семра Ахмедали - помощник-възпитател

 

"Приказки слушам и песнички пея в нашата детска градина.

Имам си много другарчета в нея - цяла дружина!"