ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Четвърта "Б"

Анна Русева - старши учител

Марина Димова - старши учител

Катя Русева - помощник-възпитател

 

"Палавници малки, първи в игрите

бързо всичко ново, пазят в главите!

Умни, весели, игриви,

радостни и закачливи!"