ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Трета "А"

Станимира Николова - старши учител

Катя Ангелова - старши учител

Ванюша Пандурска - помощник-възпитател

 

"Чаровни сме мечтатели, големи сме всички приятели!

Учим се да знаем, можем и мечтаем, 

пеем със силен глас - "Колко хубаво е тук при нас!"

Да рисуваме обичаме, но пък с ножичката криволичиме.

За това в игрите сме добри, само дай ни ги!"