ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Ръководство и екип

Екип

ДГ № 20 "Весели очички" разполага с квалифициран екип от педагогически, медицински и помощен персонал, който професионално, с опит, търпение и обич води децата по пътя на знанието и красотата на живота. През годините учителите показват високи резултати, новаторски дух и постигат творчески успехи, опирайки се на професионализма и желанието да се доказват в професията.

Директор

 • Ели Костова

Заместник-директор АСД

 • Десислава Георгиева

Учители

 • Анна Русева - старши учител
 • Благовеста Вълкова - старши учител
 • Гергана Атанасова - старши учител
 • Марина Димова - старши учител
 • Румяна Делигеоргиева - старши учител
 • Станимира Николова - старши учител
 • Анета Димитрова - старши учител музика
 • Анна Мишков - учител
 • Дафинка Демирева - учител
 • Емилия Добромирова - учител
 • Иванка Атанасова - учител
 • Ирина Иванова - учител
 • Катя Ангелова - учител
 • Красимира Нешева - учител
 • Марияна Динкова - учител
 • Петя Петрова - учител
 • Татяна Маджарова - учител 

Психолог

 • Валентина Грозева

Педагог

 • Камелия Стоянова

Медицински сестри

 • Петранка Борисова - на кабинет
 • Петя Калайджиева - на кабинет
 • Деница Кирякова - на кабинет
 • Донка Колева - яслена група
 • Надя Минчева - яслена група
 • Невена Делиева - яслена група
 • Румяна Борикарова - яслена група

Финансово обслужване 

 •  външна фирма

Касиер-домакин

 • Гичка Тодорова

Помощник-възпитатели

 • Ванюша Пандурска
 • Ваня Симеонова
 • Галя Бонева
 • Даниела Димова
 • Десислава Хубенова
 • Йорданка Несторова
 • Катя Русева
 • Катя Тодева
 • Магдалена Георгиева
 • Марияна Георгиева
 • Севда Чакърова
 • Семра Ахмедали
 • Тоска Стамболиева
 • Яна Делииванова
 • Янка Николова

Огняри

 • Милко Чакъров
 • Рахим Тасим