ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

От началото на 2019г. Детската градина работи по Проект „Студентски практики – Фаза 2“: 13.01.2020г. – 31.12.2023г.

Проектът цели да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда,  да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;  да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
 
Постоянното присъствие на студенти от различни ВУЗ-е в детската градина, дава възможност за обмен на иновации и идеи в двете посоки, подобрява нивото на подготовка както на студентите, така и на менторите - учители от ДГ. 
Проектът дава възможност за избор при подпора на кадри.