ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Първа "Б"

Гергана Атанасова - старши учител

Красимира Нешева - учител

Катя Тодева - помощник-възпитател

 

"В детската градина най-усмихнати сме ние.

От зори до късен час

заедно се смеем и играем.

Учим, трудим се, защото всички сме деца от "Весели очички!"