ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

История

Детска градина „Весели очички“  е открита на 18.10.1978 година. Сградата е построена по типов проект с просторни и удобни занимални.

Първи директор на детското заведение е

Мария Желязкова  Райчева.

На 6.11. 1980 год. в ДГ се провежда официално  тържество на което е дадено име

ДГ № 20 „ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ“ .

На тържеството са показани и рисунките във вътрешността на сградата по мотиви от руски народни приказки  – дело на заслужилия художник Борис Димовски.

През м. Ноември 1982 година за

директор на ДГ №20 „ Весели очички“                      

е избрана г-жа Магдалена Кожухарова. 

През 1984 – 1985 год. се дооформя двора на                  детската градина. Монтира се красива пергола

Оформят се детсите площадки, поставят се изработени от стъклопластика красиви съоръжения – камила, кон, мечка, скамейки кучета – дело на дизайнера - художник Стоян Тодоров от София.

Започва художественото изпълнение на проекта на з.х. Борис Димовски и арх. Михаил Петков – изработване на пано от смалтова мозайка  и мозаечно дъно на басейна с весела игра на рибки, станали емблема за детската градина и придавайки й неповторим колорит.

През 1983-84г в детската градина се взема решение за изучаване на руски език, в годините той се превръща в знаково наименование като Руската градина.  За целта ръководството се свързва с ИДУ – гр.Стара Загора и ст. преподавател Мария Павловна.

През 1989г. детската градина отбелязва своя първи юбилей – 10 години. Тържеството е проведено в двора на детската градина, като е открито от директора Магдалена Кожухарова.

През м.декември 1992г чрез спечелване на

конкурс за директор на детската градина

е назначена г-жа Иванка Илчева, която управлява детската градина 26 години.

През м.март 1994г е проведена първата по рода си изложба на детско творчество с благотворителна цел. В изложбата се включиха родителите на децата от детското заведение. Средствата от разпродажбата са се използвали за закупуване на дидактични материали и играчки за децата.                                  

През 1998 година м. декември се е отбелязал

20 годишен юбилей проведен в ДНА с

празничен концерт с участието на децата

от всички групи и празнична торта.

През същата учебна година в детската градина се въвеждат и допълнителни дейности – кукловодство, изобразително изкуство и хореография.

25-годишния юбилей на детската градина бе отбелязан 2003г. Като за целта е избрана седмицата 19-23 май под наслов  „Детското творчество“. Родители и посетители имаха възможност да посетят изложбата. Седмицата завърши в празничен концерт в залата на Бизнес център – гр. Хасково

През 2008г. детската градина е обединена с детска ясла № 1 и е преобразувана в ОДЗ № 20 „Весели очички“.

В читалище Заря през 2008г с грандиозен концерт е отбелязан 30 годишен юбилей на детска градина.

В двора на детската градина бе отбелязан 35 годишен юбилей през 2013г с празничен концерт на тема : „Празник без предели“ с участието на децата от всички групи.

През 2017г двете сгради на детското заведение са изцяло реновирани , като изцяло отговарят на съременните образователни стандарти за предучилищно образование.

След обявен конкурс за директор на ДГ № 20„Весели очички“ – 2019г длъжността се заема от г-жа Ели Костова.

През м.май 2023г. с редица мероприятие бе отбелязан 45 годишния юбилей на детското заведение.