ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Допълнителни образователни дейности

В детската градина се провеждат следните допълнителни дейности:

- англиийски език - преподавател Нели Петрова;

- карате - преподавател Кирил Петров;

- народни танци - преподавател Галя Щерева;

- футбол - треньори от СК "Слънце"