ДГ №20 "Весели очички"

Детска градина в град Хасково

Детска градина №20 "Весели очички" е с красиво оформени площадки и съоръжения за игра, с естетично оформен интериор във всички групи, с много зеленина.

Индивидуалният облик на детската градина се допълва с рисунки по стените във всяка занималня и цветно мозаечно пано на двора.

Изрисуваните картини с мотиви на български и руски приказни герои придават и до ден днешен неповторим колорит на детската градина.

За децата се грижат много добри професионалисти. Дейността в детската градина изцяло е подчинена на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. Целта, към която се стреми ръководството и екипът на ДГ №20 "Весели очички" е свързана с даване на равен шанс за качествено обучение и възпитание на всяко дете.

 

 

 

Актуални новини и събития