ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

     През 2022г. детската градина беше одобрена и финансирана по Модул „Площадки  за  обучение по безопасност на движението по пътищата от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на стойност 500лв., с осигурено съфинансиране по проекта в размер на минимум 20% от извършените разходи.

2.      В Изпълнение на проекта  бе закупено оборудване по Безопасно за движение по пътищата - подвижна малка площадка, 10 пътни знака и светофар. Оборудването ще бъде в помощ на обучението по БДП на децата в ДГ.