ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Материална база

Детска градина №20 “Весели очички” разполага с две сгради, които  са изцяло реновирани. Направена е топлоизолация. Подменена е дограмата, ремонтирани са дворните площадки, оградата, дворните алеи. Оборудването в групите е подменено с модерни и красиви мебели.

Детското заведение разполага с красив двор - с много дървета и зеленина, с обособени площадки за всяка група. Дворните площадки за игри на открито са изградени изцяло с ударопоглъщаща настилка. Монтирани са нови дворни уреди за игра – отговарящи на европейските изисквания. И двете  сгради  са на два етажа, с централно топлоподаване и климатизация. Сграда ясла разполага с физкултурен салон и млечна кухня. В сграда детска градина  съществуват два вътрешни  двора, които се използват за гимнастика, спортни занимания, игри и тържества на децата.

 ДГ №20 „ Весели очички“ разполага с помещения за осем градински  и две яслени групи. Помещенията за отглеждане на децата са просторни, светли и организирани спрямо възрастовите им особености. В детската градина са създадени оптимални условия за обучение, възпитание и отглеждане на децата от 2 до 7 годишна възраст. Гарантира се спазването на техните права, сигурност, достойнство и уважение. Децата се възпитават в дух на толерантност и в приобщаване към националните традиции и културни ценности.