ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Ясла "Б"

м.с.Румяна Борикарова

м.с.Надя Минчева

Катя Тодева - помощник-възпитател

Марияна Георгиева - помощник-възпитател

 

"Вижте в детската градина, сбра се цялата дружина.

Сред играчки интересни, учим приказки и песни!"