ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Да съхраним традициите и да ги предадем на поколенията!

Пресъздаване на обичая Коледуване в трета "А" група.

Стани ми, стани нине,

нине, господине,

че ти идат добри гости,

добри гости коледари,

че ти носим добри вести,

овци ти се обягнили.

Колко здравец на планина,

толкоз здраве на таз къща.

Кажете, дружина " Да бъде"

Нека всички добри коледарски благословии да достигнат до вас и вашите близки, до домовете и сърцата ви!