ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Прием 2023-2024г.

ДГ № 20 "Весели очички" приема документи за яслени групи за учебната 2023-2024г. до 31.05.2023г.

От 01.04.2023г. до 31.05.2023г. се приемат документи по планов прием за Първа група.

За да кандидатствате се попълва заявление за прием и се предстая копие от удостоверение за раждане, както и документи, удостоверяващи преференции. Документите се приемат в основната сграда на детската градина.