ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Патриотичното възпитание е част от възпитателния процес, който има за цел формирането на личността. Ценностната система на човека се изгражда чрез възпитание в семейството, в училището, чрез приемане и спазване на обществените норми на поведение. Днес, поради разместване на пластовете в ценностната система, липсата на точни ориентири, на национална доктрина, патриотичното възпитание се осъществява много по-трудно и затова решихме да изнесем един кратък урок по родолюбие.

В навечерието на Националния празник 3 март децата от подготвителните групи почетоха паметта на знайни и незнайни герои!

Поклон пред всички достойни българи защитили честта на Отечеството!