ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

" Здрави и весели очички"

" Седмица на здравето" е част от плана по Гражданско, здравно, екологично и мултикултурно образование в ДГ" Весели очички" 20. Днес с двете подготвителни групи беше осъществена планираната тема "Здрави и весели очички". Благодарим на д-р Гергана Згурева и д-р Антоанета Филипова за увлекателната лекция. Те запознаха децата със структурата на човешкото око и с вредните влияния на мобилните устройства и телевизията. Запознаха ги и с апарата ,с който се преглежда човешкото око и прегледаха част от децата, които желаеха.