ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

За да вървим напред, за да знаем към какво се стремим, трябва да знаем кои сме ние и откъде идваме, защото няма бъдеще без минало.

За да се срещнем с миналото, трябва да се върнем и потърсим корените си.

Децата от ПГ "Б", заедно със своите родители работиха по свой собствен начин - оригинално и неповторимо, с много любов, уважение и почит към семейството. Всяко  дете вече има своето "Родословно дърво".