ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Днес в първа " Б" група се случиха вълшебства, но не какви да е, а " Пролетни вълшебства". Слънчо събуди всички животинки, пчелички и калинки.

Това беше първа изява за малките артисти пред публика и заслужиха много аплодисменти!

Празникът е част от програмата по случай юбилея на детската градина!