ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Цветята ще се раждат тук

от луковички като лук,

в топла почва обградени

с грижа и любов засадени.

Растете бързо, здрави и високи,

шарени, красиви,

Вие ще сте нашите цветя любими!