ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Днес се проведе състезание между 2А и 2Б групи с тротинетки. Децата показаха завидни качества в управлението на тротинетките, висок спортен дух, а също така и, че познават правилата за движение по пътищата!

Инициативата е част от Годишния план по БДП.