ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

В ДГ“ Весели очички“ № 20, гр. Хасково се проведоха първите приятелски срещи от дейностите за подкрепа и работа с родители

„ КЪТЧЕ ЗА РОДИТЕЛИ “.

Целта им е да се предостави пространство за подкрепа и диалог на родителите.

Благодарим Ви за участието и споделените моменти!