ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Пак съм в детската градина-
по-спокоен, по-голям
почва новата година,
ето ни във едър план.
Важно гледат госпожите
пърхаме около тях
с пълна пара сме в игрите
къпем се във весел смях.
Гледам новите дечица,
плахо крачат заранта,
с майките си за ръчица,
плачат, искат у дома.
Тук е толкова забавно,
сред приятели добри
детството е време славно
ПО ВОДА ДА НИ ВЪРВИ!
Успешна нова учебна година, деца!