ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Честит първи учебен ден! На добър час!

"Коледа- светли надежди има в сърцата,

Коледа - мир и добро да цари на земята! "

Със запалване на коледните светлини стартираме коледните мероприятия в детската градина.

И коледното настроение