ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

"БЪРЗИ ГЕРОИ 112" е здравнообразователна програма, насочена към всички деца от община Хасково на възраст от 6 до 9 години и техните близки, в която всички ще се обучават как да разпознават симптомите на инсулт и как да действат правилно в случай на спешност. Програмата ползва естествения ентусиазъм на децата да споделят знанията си у дома и така да научат всички в семейството как да разпознават симптомите на инсулта, за да действат уверено и бързо в случай на спешност. Целта е хората да потърсят медицинска помощ в първите 3 „златни“ часа, като така има 90% вероятност инсултът да бъде преживян без тежки и ужасяващи последици за пострадалите и техните близки.
Инициативата е на фондация „Сърце до сърце за България“ и община Хасково.
В обучението се включиха всички детски градини и повече от половината начални и основни училища на територията на общината. Нашата детска градина също взе активно участие.