ДГ №20 "Весели очички"
Детска градина в град Хасково

Когато децата празнуват...

Когато се смеят децата

в градината цъфват цветята

и слънцето в китната круша

се спира да гледа и слуша.

 

Когато децата заплачат,

над къщите спуска се зрачът,

задухва студеният вятър

и брули без жалост листата.

 

Когато децата мечтаят,

на сълзите вижда се краят,

дъги разцъфтяват обилно

и злото навред е безсилно!

 

Когато децата са дружни,

отстъпват войните ненужни,

че малките детски ръчички

за поздрав се вдигат към всички!

автор / Лъчезар Станчев /

 

 

Честит празник, мили деца!